स्थानीय तहको चुनावको लागि आजदेखि दल दर्ता सुरु

0
658

२०७९ साल वैशाख ३० गतेको लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजबाट दल दर्ता खुला भएको छ । निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २७१ बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा  फागुन १५ गतेसम्म  दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको हो।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा निम्न विवरण खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

 (क) दल सम्बन्धी विवरण (राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको मिति, केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्न ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमल र वेबसाइट) ।

(ख) दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको सङ्ख्या ।

(ग) आयोगमा दलले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको मिति ।

(घ) दलको केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्ला निर्वाचन भएको मिति ।

(ङ) यसभन्दा अघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्नको सट्टा अर्को निर्वाचन चिह्न लिन चाहने दलले आफूले प्राप्त गर्न चाहेका तीन वटा निर्वाचन चिन्ह प्राथमिकता क्रम अनुसार उल्लेख गर्ने ।

(च) राजनीतिक दलको सङ्गठनात्मक स्वरूप (केन्द्रीय स्तर, प्रदेश स्तर र जिल्ला स्तर छ/छैन खुलाउने)। (छ) स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहेको जिल्ला।

संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू:

(क) निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि,

(ख) दलको विधान, नियमावली तथा घोषणा पत्र, निर्वाचन चिह्नको नमुना र सोको विद्युतीय प्रति,

(ग) आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, तर..

(१) आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ कायम भएका दलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा एकीकरण वा गाभिनुपूर्वका दलको विवरण समेत देखिने गरी तयार गरिएको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन,

(२) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ कायम भएका दलले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण
प्रतिवेदन पेस गर्दा साबिकमा अलग अलग रहेका दलको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन,

(घ) दलको प्रमुख पदाधिकारी बाहेक अधिकार प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएको भए त्यस्तो निवेदन दिन पाउने प्रमुख पदाधिकारीले दिएको अधिकार पत्र।

(ङ) उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने गरी पदाधिकारी ताकिएको केन्द्रीय समितिको निर्णय र त्यसरी तोकिएको पदाधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नम्बर सहितको दस्तखत नमुना ।

दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्दा संविधानको धारा २७१ को उपधारा (२) बमोजिम देहायका सर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।

(क) राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने ।

(ख) राजनीतिक दलको विधान बमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन
भएको हुनुपर्ने ।

(ग) दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने ।

दल दर्ता प्रयोजनका लागि सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत आयोगको कार्यालय खुला रहने आयोगले जनाएको छ ।